PromocjaDostawa
Dotacja
TelefonSkontaktuj się z nami: +48 519 696 243
Telefonsklep@barbaras.pl
YouTube
Instagram
Facebook
Godziny otwarciaPoniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Odstąpienie od umowy / Zwroty

Odstąpienie od umowy / Zwroty
 1. Będąc Konsumentem w rozumieniu art. 221 §1 Kodeksu Cywilnego i zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od daty odebrania przesyłki i wysłanie oświadczenia. Sklep Barbaras wydłuża czas na przesłanie oświadczenia do 30 dni. Oświadczenie należy wysłać na adres: Firma Odzieżowa Barbaras Marcin Skowron Sztombergi 100, 28-200 Staszów lub e-mailem na adres: sklep@barbaras.pl. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest do pobrania pod tym adresem.
 2. Niezwłocznie przekażemy Klientowi zapisane na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia, w formie pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailem, w zależności od wymagania Klienta.
 3. Zwracany Towar należy odesłać również na powyższy adres pocztowy sklepu. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 4. W miarę możliwości prosimy o dołączenie paragonu lub faktury (lub ich kopii), co znacznie ułatwi nam zaksięgowanie zwrotu.
 5. Sklep zwraca wszystkie koszty poniesione przez Klienta w związku z zawarciem umowy sprzedaży nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub otrzymania od Klienta dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które ze zdarzeń miało miejsce jako pierwsze. Zwrot dokonywany jest w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto, lub w innej bezpłatnej formie uzgodnionej z Klientem. Jeśli była wystawiona faktura, Sklep wystawi i prześle do Klienta stosowną korektę faktury. Po otrzymaniu podpisanej przez Klienta kopii korekty, Sklep niezwłocznie zwróci środki pieniężne. Zwrotowi podlega całkowity koszt poniesiony przez Klienta w momencie dokonania zakupu wraz z poniesionym kosztem transportu towaru do Klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 7. Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach Konsumenta odnosi do świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, lub rzeczy dostarczane są w zapieczętowanych opakowaniach i nie można ich zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu do Klienta oraz której przedmiotem jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana wg. specyfikacji konsumenta, lub służąca jego zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Wysokość kosztu odesłania towaru jest uzależniona od cennika Poczty Polskiej lub cennika firmy kurierskiej, z której Klient korzysta dokonując zwrotu. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 10. Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 11. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 12. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 13. Klient ma prawo  do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 14. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Wymiana produktów

Jeżeli interesuje Cię inny rozmiar danego modelu i jednocześnie chcesz mieć pewność, że nie zniknie on ze sprzedaży zanim dotrze do nas Twoja przesyłka zwrotna, proponujemy w takich sytuacjach jak najszybszy zakup interesującego Cię, nowego towaru i jednoczesny zwrot, zgodnie ze standardową procedurą, zakupionego pierwotnie produktu. Dołożymy starań aby zwrot należności za pierwszy zakup zrealizować w możliwie najkrótszym terminie. Zazwyczaj zwrotu wpłaty dokonujemy do 7 dni roboczych.

pixel